ശ്രീ.കെ.ടി.ജലീല്‍   
പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സർക്കാരുകൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ക്ഷേമം, വക്ഫ്, ഹജ്ജ് തീർഥാടനം മന്ത്രി

 ശ്രീമതി ആർ . ഗിരിജ ഐ എ എസ് , ഡയറക്ടർ  , നഗരകാര്യ വകുപ്പ് 

  ശ്രീ . ബാലരാജ്  ബി കെ ,  ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ  ( ഭരണം)

 hu

പുതിയതെന്താണ്

    പ്ലാൻ പ്രോഗ്രസ്സ് സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട്         

 ശ്രീമതി ആർ . ഗിരിജ ഐ എ എസ് , ഡയറക്ടർ  , നഗരകാര്യ വകുപ്പ്  ഡയറക്ടറായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു 

  ആരോഗ്യ ജാഗ്രത - പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ യജ്ഞം 2018 - തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികള്‍

 പകർച്ചവ്യാധി  പ്രതിരോധവും നിയന്ത്രണവും  2018  : നഗരകാര്യ  ഡയറക്റ്ററേറ്റിൽ  കണ്ട്രോൾ റൂം  തുറന്നു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു 

 ആരോഗ്യ ജാഗ്രത - പകര്‍ച്ചപ്പനി പ്രതിരോധ യജ്ഞം 2018 - നഗരസഭാതലത്തില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികള്‍ 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -    2018 -19  വർഷത്തെ  പൊതുസ്ഥലം  മാറ്റം : ആക്ഷേപം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തിയതി ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു  

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -    2018 -19  വർഷത്തെ  പൊതുസ്ഥലം  മാറ്റം - കരട് ക്യു  ലിസ്റ്റ്    പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു OFFLINE-സംബന്ധിച്ച് 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -    2018 -19  വർഷത്തെ  പൊതുസ്ഥലം  മാറ്റം - കരട് ക്യു  ലിസ്റ്റ്    പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു ONLINE -സംബന്ധിച്ച്

 

 തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിൽ  അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറായ ശ്രീമതി . രശ്മി P S  നെ വർക്കിംഗ്  അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നിയമിക്കുന്നു

2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ  ട്രഷറി ക്യുവിലേക്ക്  മാറ്റിയ ബില്ലുകൾ / ചെക്കുകൾ  ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ 

 

 2018 മാര്‍ച്ച്‌ 31 നു നിര്‍വഹണം പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ തുടര്‍ന്ന് നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 

നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് :   ജീവനക്കാരുടെ താത്കാലിക    ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു  Temporary Gradation List of Employees of Urban Affairs 

Registration  Suspend details - P. K Vipin  , Licensed Building Supervisor

നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് ആസ്ഥാന ഓഫീസിലെ ഫോട്ടോകോപ്പി മെഷീനുകൾ മെയിൻറ്റനൻസ്  ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ  ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു

നഗരകാര്യ  വകുപ്പ്  : ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - നോഡൽ ഓഫീസറെ നിയമിച്ചു  ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം -  ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഗ്രേഡ് -2 തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുടുംബാരോഗ്യ  കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റുന്നതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം  2018 -19 - അപേക്ഷകൾ  ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു   UserManual      Additional Directions     

 Finance Department - Budget Estimates 2017-18 –  Authorization of Performance Grant under 14th Finance Commission Grant to ULBs -Sanctioned - Orders issued

 

2018 -19  വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പ് 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -   ഹെൽത്ത്  സൂപ്പർവൈസർ   തസ്തികയിൽ   സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ താത്കാലിക    ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു

നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് : സീനിയർ  ക്ലാർക്ക്  തസ്തികയിലെ  സ്ഥലം മാറ്റം / ഉദ്യോഗകയറ്റം  നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 

പൊതു സർവീസ് രൂപീകരണത്തിനായി  LSGD  പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറുടെ  പ്രവർത്തനങ്ങളെ  സഹായിക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാരെ വർക്കിങ്ങ് അറഞജ്‌മെന്റ്  വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നു - ഉത്തരവ് 

 

 സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കോര്‍പ്പറേഷനുള്ള മഹാനഗരപാലിക അവാര്‍ഡ് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.

 Tax- Department : GST as per Sections of the Kerala State Goods and Services Tax Act- Instructions issued

 അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി (AUEGS)-പരിഷ്കരിച്ച പ്രവർത്തന മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

  ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം  ഫലപ്രദമായും  കാര്യക്ഷമമായും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്  നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം 

    കേന്ദ്ര നഗരവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്മാര്‍ട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ട ദേശീയതല മത്സരത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി അഭിമാനാര്‍ഹമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചു.

 

  

     

സൈറ്റ് അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്

  • അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്: Saturday 16 June 2018, 08:44:45.

ഓൺലൈൻ ഉപയോക്താക്കൾ

We have 6 guests and no members online

ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇ-ഫയലിംഗ്

പ്രോപ്പർട്ടി നികുതി & amp; ഇ-പേയ്മെന്റ്

ഫയൽ ട്രാക്കിംഗ്

    പ്ലാൻ ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ്

    സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷൻ

    ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ്

 

        ഇ-ടെൻഡർ

        പ്രാദേശിക ബോഡി വെബ്സൈറ്റുകൾ

        പ്രവൃത്തികൾ, നിയമങ്ങൾ & amp; ഭേദഗതികൾ

        ഫയൽ തിരയൽ