ശ്രീമതി ആർ . ഗിരിജ ഐ എ എസ് , ഡയറക്ടർ  , നഗരകാര്യ വകുപ്പ് 

 

  ശ്രീ . ബാലരാജ്  ബി കെ ,  ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ  ( ഭരണം)

 hu

പുതിയതെന്താണ്

നഗര കാര്യാ വകുപ്പിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ , അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്കു  AMC ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു  , അവസാന തിയതി   :  20-02-2020 

Municipal Performance Index -2019- Ministry of Housing and Urban Affairs- Government of India

കുറുക്കൻ പാറയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ നഗരകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അവലോകന വേദി ചിത്രം1  ചിത്രം2    

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - കൊച്ചി കോർപറേഷനിൽ  ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ , മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു 

നഗരകാര്യ വകുപ്പ് -: ജീവനകാര്യം - സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക : പത്താം ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കരട്  ഉത്തരവ് 

2006  ലെ ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമം : നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു 

  കേരളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി പുതുക്കിയ കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ  08- 11- 2019 : KERALA GAZETTE : In exercise of the powers conferred by sections 381, 382, 387, 398, and 406 read with section 565 of the Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994) and in super session of the Kerala Municipality Building Rules, 1999 issued under G.O. (Ms.) No188/99/LSG Dated 1st October, 1999

കെട്ടിട നിർമാണ അപേക്ഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് കേരളത്തിലെ 8 നഗരസഭകളിൽ വിന്യസിച്ചിച്ചുള്ള IBPMS മായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളിതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട്

 

 

 

 

 

പ്രീഫാബ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വടക്കാഞ്ചേരി  നഗരസഭ കെട്ടിട ത്തിന്റെ ജി എഫ് ആർ ജി പാനൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനു  10/11/19 രാവിലെ 9.00  മണിക്ക്  ബഹു: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻന്റെ  സാന്നിധ്യത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു 

 

വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ :  പ്രീ ഫാബ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത്  ആദ്യമായി  തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസ്  കെട്ടിട നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു 

 

മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനുകളിൽ  തൊഴിൽ നികുതി ഓൺലൈൻ ആയി സ്വീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു 

 

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT—FIXATION OF SERVICE LEVEL STANDARDS FOR DELIVERY OF PUBLIC SERVICES IN MUNICIPAL  ORPORATIONS AND MUNICIPALITIES  FOR THE YEAR 2018-19 (TARGET YEAR 2019-2020)

 

നഗരകാര്യ വകുപ്പ് : കശാപ്പു ശാലകളുടെ സ്ഥാപിക്കൽ , ലൈസൻസ് നൽകൽ , പരിപാലനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും സംബന്ധിച്ച്

 

      LIST OF SLAUGHTER HOUSES IN KERALA URBAN

 

   പുതുതായി രൂപീകരിച്ച നഗരസഭകളുടെ വെബ്സൈറ്റ്  , തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി  നിർവഹിച്ചു  
      അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി (AUEGS)-പരിഷ്കരിച്ച പ്രവർത്തന മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 കേന്ദ്ര നഗരവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്മാര്‍ട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ട ദേശീയതല മത്സരത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി അഭിമാനാര്‍ഹമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചു.

 

സൈറ്റ് അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്

  • അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്: Monday 17 February 2020, 05:16:05.

ഓൺലൈൻ ഉപയോക്താക്കൾ

We have 17 guests and no members online

ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇ-ഫയലിംഗ്

പ്രോപ്പർട്ടി നികുതി & amp; ഇ-പേയ്മെന്റ്

ഫയൽ ട്രാക്കിംഗ്

    പ്ലാൻ ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ്

    സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷൻ

    ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ്

 

        ഇ-ടെൻഡർ

        പ്രാദേശിക ബോഡി വെബ്സൈറ്റുകൾ

        പ്രവൃത്തികൾ, നിയമങ്ങൾ & amp; ഭേദഗതികൾ

        ഫയൽ തിരയൽ