ഡോ . രേണു രാജ്  ഐ എ എസ്  

ഡയറക്ടർ

  ശ്രീ . ബാലരാജ്  ബി കെ ,  ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ  ( ഭരണം)

 hu

പുതിയതെന്താണ്

കരടു  തദ്ദേശ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ പരിപാലന  ഉപനിയമാവലി  -  പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്‌മന്റ് ബൈലോ  - വിജ്ഞാപനം  :  പൊതു ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ /  നിർദ്ദേശങ്ങൾ   സംസ്ഥാന ശുചിത്വ മിഷന്റെ മേൽ വിലാസത്തിലോ ഇ മെയിൽ വിലാസത്തിലോ  നകം  ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് 

 

   Covering Letter  - മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -    2020 -21  വർഷത്തെ  പൊതുസ്ഥലം  മാറ്റം - കരട് ക്യു  ലിസ്റ്റ്    പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു ONLINE -സംബന്ധിച്ച്  -    

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശം നൽകി ഉത്തരവ്  സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്

 

നഗരകാര്യ വകുപ്പ് -: ജീവനകാര്യം - സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക :   ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള  അന്തിമ  ഉത്തരവ്

 

 Municipal Performance Index -2019- Ministry of Housing and Urban Affairs- Government of India

കുറുക്കൻ പാറയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ നഗരകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അവലോകന വേദി ചിത്രം1  ചിത്രം2    

 

  കേരളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി പുതുക്കിയ കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ  08- 11- 2019 : KERALA GAZETTE : In exercise of the powers conferred by sections 381, 382, 387, 398, and 406 read with section 565 of the Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994) and in super session of the Kerala Municipality Building Rules, 1999 issued under G.O. (Ms.) No188/99/LSG Dated 1st October, 1999

 മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനുകളിൽ  തൊഴിൽ നികുതി ഓൺലൈൻ ആയി സ്വീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു 

 

 

List of Directors

 

 DIRECTOR, DEPARTMENT OF MUNICIPAL ADMINISTRATION

 

Sl.No

Name of Director

Period

 

1

P.K. Abdulla

01.05.56 – 29.07.56

 

2

K. Narayana Menon

06.09.56 – 19.09.57

 

3

J. Thomas Manjooran

13.11.57 – 14.08.60

 

4

N. Gopala Pillai

15.08.60 – 18.01.62

 

5

P.D. Kuruvila

19.01.62 – 16.09.66

 

6

Balagangadhara Menon

17.10.66 – 31.01.70

 

7

P. Lakshmanan

15.02.70 – 30.04.75

 

8

V.M. Augustine

30.04-75 – 11.04.84

 

9

P.A. Varghese

12.04.84 – 18.11.85

 

10

D. Ravi

18.11.85 – 13.05.87

 

11

N.V. Madhavan.IAS

13.05.87 - 16.11.88

 

12

K. Ramachandran Nair ,(Deputy Director-in-charge)

17.11.88 – 31.01.89

 

13

C.C. Kesavan

01.02.89 – 16.08.96

 

14

P. Kamalkutty. IAS

17.08.96 – 28.02.97

 

15

S. Parameswaran Nair (JD-in-charge)

01.03.97 – 03.11.97

 

16

S. Parameswaran Nair

04.11.97 – 30.09.99

 
 

17

P. Kamalkutty. IAS

01.10.99 – 17.01.00

 
 

18

A.Ajithkumar. IAS

18.01.00 – 11.06.01

 
 

19

K.R. Viswambharan. IAS

13.06.01 – 31.07.01

 
 

20

V.K. Harikumar. B.Sc,  LLB

01.08.01 – 31.10.01

 
 

21

Manual Vivera (JD-in-charge)

01.11.01 – 17.12.01

 
 

22

K.P. Thomas (JD-in-charge)

18.12.01 – 10.03.02

 
 

23

V.R. Padmanabhan. IAS

11.03.02 – 06.06.02

 
 

24

Rani George. IAS

07.06.02 – 15.12.02

 
 
 

 

 

  DIRECTOR  ,  DEPARTMENT OF URBAN AFFAIRS

 

Sl.

No.

Name of Director

Period

25

Rani George. IAS

16.12.02 – 11.06.04

 

26

G. Bennan (JD-in-charge)

17.07.04 – 19.09.04

 

27

N.A. Krishnankutty. IAS

20.09.04 – 28.07.06

 

28

P.M. Devarajan (JD-in-charge)

28.07.06 – 31.07.06

 

29

A.Shajahan. IAS

 

31.07.06 – 03.04.07

 

30

M.R. Abhilash (JD-in-charge)

03.04.07 – 25.04.07

 

31

A.Shajahan. IAS

26.04.07 – 11.09.07

 

32

R.K. Sathyanathan  (JD-in-charge)

12.09.07 – 05.10.07

 

33

K.R. Muraleedharan.IAS

06.10.07 – 26.10.09

 

34

Dr. Sharmila Mary Joseph. IAS

26.10.09 – 03.07.10

 

35

B. Dileep Kumar (JD-in-charge)

03.07.10 – 22.12.10

 

36

Dr. Rathan Kelkar. IAS

23.12.10 – 31.07.11

 

37

K. Ajayakumar. IAS

01.08.11 – 20.10.11

 

38

Ajith Kumar. IAS

21.10.11 – 03.12.11

 

39

Dr.B. Ashok. IAS

03.12.11 – 13.08.12

 

40

Tinku Biswal. IAS

14.09.12 - 31.12.12

 

41

C. Radhakrishna Kurup (JD-in-charge)

01.01.13 – 19.03.13

 

42

E. Devadasan. IAS

20.03.13 - 06.04.15

 

43

P.M. Ali Asgar Pasha. IAS

06.04.15 - 06.04.16

 

44

P.S. Muhammed Sagir. IAS

 

06.04.16 - 12.07.16

45

Dr. K. Vasuki. IAS

13.07.16  - 27.04.17

 

46

Haritha.V.Kumar. IAS

 

28.04.17 – 03.04.18

 

47

B.K. Balaraj (JD-in-charge)

04.04-18 – 03.06.18

 

48

R. Girija. IAS

         04.06.18 – 16.03.2020

 

49

B.K. Balaraj (JD-in-charge)

         16.03.2020 - 02-06-2020

 

50 

Dr. Renu Raj IAS

       02-06-2020  to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----.

 

 

 

 

PrintEmail

Wadakkanchery Office Building


Wadakkanchery Municipality.

 

 

 

 

Date of Agreement with FRBL

Completed

 

Site Hand over details

Completed

 

Work Phases

 

 

Expected date of Completion

 

 

 

 

 

 

 

 


~~

Work Photos

 

 ജി എഫ് ആർ ജി പാനൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനു  10/11/19 രാവിലെ 9.00  മണിക്ക്  ബഹു: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻന്റെ  സാന്നിധ്യത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു 

Wadakkanchery basement floor roof main concrete works progressing well

 
 
 

PrintEmail

PiravomPiravom Municipality

 

 

 

 

Date of Agreement with FRBL

Completed

 

Site Hand over details

Completed.

 

Work Phases

 

 

Expected date of Completion

 

 

 

 

 

 

 

 

Work Photos

 
 

Piravom- geology approved for excavation and excation work for cellar floor is progressing

 

PrintEmail

സൈറ്റ് അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്

  • അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്: Friday 25 September 2020, 09:47:28.

ഓൺലൈൻ ഉപയോക്താക്കൾ

We have 10 guests and no members online

ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇ-ഫയലിംഗ്

പ്രോപ്പർട്ടി നികുതി & amp; ഇ-പേയ്മെന്റ്

ഫയൽ ട്രാക്കിംഗ്

    പ്ലാൻ ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ്

    സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷൻ

    ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ്

 

        ഇ-ടെൻഡർ

        പ്രാദേശിക ബോഡി വെബ്സൈറ്റുകൾ

        പ്രവൃത്തികൾ, നിയമങ്ങൾ & amp; ഭേദഗതികൾ

        ഫയൽ തിരയൽ