ശ്രീ . അരുണ്‍ കെ. വിജയന്‍  ഐ എ എസ്  

ഡയറക്ടർ

 

  ശ്രീ . ഹരികുമാര്‍ കെ.,  ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ  ( ഭരണം)

 hu

പുതിയതെന്താണ്

 

 

 

 

 നഗരകാര്യ വകുപ്പ് - 2022 പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം കരട് ക്യൂ ലിസ്റ്റ് - ജീവനക്കാർക്ക് 16/05/2022 വരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

 

 മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനുകളിൽ  തൊഴിൽ നികുതി ഓൺലൈൻ ആയി സ്വീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു 

 

 മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 100  ദിന  കർമ്മ പരിപാടി  (2021 )- അയ്യൻ‌കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി   8 ലക്ഷം തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു  /    നോട്ടീസ്   /    ചിത്രം 1 ചിത്രം 2

 

നഗരകാര്യ വകുപ്പ് – പെൻഷൻ വിഭാഗം – റഗുലർ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നത് - സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

 Municipal Performance Index -2019- Ministry of Housing and Urban Affairs- Government of India

കുറുക്കൻ പാറയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ നഗരകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അവലോകന വേദി ചിത്രം1  ചിത്രം2    

  കേരളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി പുതുക്കിയ കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ  08- 11- 2019 : KERALA GAZETTE : In exercise of the powers conferred by sections 381, 382, 387, 398, and 406 read with section 565 of the Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994) and in super session of the Kerala Municipality Building Rules, 1999 issued under G.O. (Ms.) No188/99/LSG Dated 1st October, 1999

 

 

 

Reservation Wards

Proceedings details of Wards selected for reservation  in Local Self Government ( Urban)  -  Election 2020

 

1.  Kasargod , Kannur  Districts         :     Municipalities     

2.  Kozhikode , Wayanad Districts         :  Municipalities 

3. Malappuram District                    : Municipalities 

 

  Alappuzha District :  

Pathanamthitta District  

 

  

  Kasargod , Kannur  Districts       Municipalities     
  Kozhikode , Wayanad Districts   Municipalities 
 Malappuram District       Municipalities 
   
   
   
   

PrintEmail

List of Directors

 

 DIRECTOR, DEPARTMENT OF MUNICIPAL ADMINISTRATION

 

Sl.No

Name of Director.

Period

 

1

P.K. Abdulla

01.05.56 – 29.07.56

 

2

K. Narayana Menon

06.09.56 – 19.09.57

 

3

J. Thomas Manjooran

13.11.57 – 14.08.60

 

4

N. Gopala Pillai

15.08.60 – 18.01.62

 

5

P.D. Kuruvila

19.01.62 – 16.09.66

 

6

Balagangadhara Menon

17.10.66 – 31.01.70

 

7

P. Lakshmanan

15.02.70 – 30.04.75

 

8

V.M. Augustine

30.04-75 – 11.04.84

 

9

P.A. Varghese

12.04.84 – 18.11.85

 

10

D. Ravi

18.11.85 – 13.05.87

 

11

N.V. Madhavan.IAS

13.05.87 - 16.11.88

 

12

K. Ramachandran Nair ,(Deputy Director-in-charge)

17.11.88 – 31.01.89

 

13

C.C. Kesavan

01.02.89 – 16.08.96

 

14

P. Kamalkutty. IAS

17.08.96 – 28.02.97

 

15

S. Parameswaran Nair (JD-in-charge)

01.03.97 – 03.11.97

 

16

S. Parameswaran Nair

04.11.97 – 30.09.99

 
 

17

P. Kamalkutty. IAS

01.10.99 – 17.01.00

 
 

18

A.Ajithkumar. IAS

18.01.00 – 11.06.01

 
 

19

K.R. Viswambharan. IAS

13.06.01 – 31.07.01

 
 

20

V.K. Harikumar. B.Sc,  LLB

01.08.01 – 31.10.01

 
 

21

Manual Vivera (JD-in-charge)

01.11.01 – 17.12.01

 
 

22

K.P. Thomas (JD-in-charge)

18.12.01 – 10.03.02

 
 

23

V.R. Padmanabhan. IAS

11.03.02 – 06.06.02

 
 

24

Rani George. IAS

07.06.02 – 15.12.02

 
 
 

 

 

  DIRECTOR  ,  DEPARTMENT OF URBAN AFFAIRS

 

Sl.

No.

Name of Director

Period

25

Rani George. IAS

16.12.02 – 11.06.04

 

26

G. Bennan (JD-in-charge)

17.07.04 – 19.09.04

 

27

N.A. Krishnankutty. IAS

20.09.04 – 28.07.06

 

28

P.M. Devarajan (JD-in-charge)

28.07.06 – 31.07.06

 

29

A.Shajahan. IAS

 

31.07.06 – 03.04.07

 

30

M.R. Abhilash (JD-in-charge)

03.04.07 – 25.04.07

 

31

A.Shajahan. IAS

26.04.07 – 11.09.07

 

32

R.K. Sathyanathan  (JD-in-charge)

12.09.07 – 05.10.07

 

33

K.R. Muraleedharan.IAS

06.10.07 – 26.10.09

 

34

Dr. Sharmila Mary Joseph. IAS

26.10.09 – 03.07.10

 

35

B. Dileep Kumar (JD-in-charge)

03.07.10 – 22.12.10

 

36

Dr. Rathan Kelkar. IAS

23.12.10 – 31.07.11

 

37

K. Ajayakumar. IAS

01.08.11 – 20.10.11

 

38

Ajith Kumar. IAS

21.10.11 – 03.12.11

 

39

Dr.B. Ashok. IAS

03.12.11 – 13.08.12

 

40

Tinku Biswal. IAS

14.09.12 - 31.12.12

 

41

C. Radhakrishna Kurup (JD-in-charge)

01.01.13 – 19.03.13

 

42

E. Devadasan. IAS

20.03.13 - 06.04.15

 

43

P.M. Ali Asgar Pasha. IAS

06.04.15 - 06.04.16

 

44

P.S. Muhammed Sagir. IAS

 

06.04.16 - 12.07.16

45

Dr. K. Vasuki. IAS

13.07.16  - 27.04.17

 

46

Haritha.V.Kumar. IAS

 

28.04.17 – 03.04.18

 

47

B.K. Balaraj (JD-in-charge)

04.04-18 – 03.06.18

 

48

R. Girija. IAS

         04.06.18 – 16.03.2020

 

49

B.K. Balaraj (JD-in-charge)

         16.03.2020 - 02-06-2020

 

50 

Dr. Renu Raj IAS

   02-06-2020 - 28-02-2022

51

Harikumar K

   01-06-2022 - 16-03-2022

52

Arun K Vijayan

   16-03-2022 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----.

 

 

 

 

PrintEmail

സൈറ്റ് അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്

  • അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്: Tuesday 17 May 2022, 13:01:33.

ഓൺലൈൻ ഉപയോക്താക്കൾ

We have 18 guests and no members online

ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇ-ഫയലിംഗ്

പ്രോപ്പർട്ടി നികുതി & amp; ഇ-പേയ്മെന്റ്

ഫയൽ ട്രാക്കിംഗ്

    പ്ലാൻ ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ്

    സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷൻ

    ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ്

 

        ഇ-ടെൻഡർ

        പ്രാദേശിക ബോഡി വെബ്സൈറ്റുകൾ

        പ്രവൃത്തികൾ, നിയമങ്ങൾ & amp; ഭേദഗതികൾ

        ഫയൽ തിരയൽ