ശ്രീ.കെ.ടി.ജലീല്‍   
പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സർക്കാരുകൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ക്ഷേമം, വക്ഫ്, ഹജ്ജ് തീർഥാടനം മന്ത്രി

 

  ശ്രീ . ബാല രാജ്  ബി കെ , 
ഡയറക്ടർ (i/c) , അര്‍ബന്‍ അഫയര്‍സ്‌

 hu

പുതിയതെന്താണ്

    പ്ലാൻ പ്രോഗ്രസ്സ് സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട്         

  

2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ  ട്രഷറി ക്യുവിലേക്ക്  മാറ്റിയ ബില്ലുകൾ / ചെക്കുകൾ  ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ 

12-04-2018 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി തീരുമാനപ്രകാരം 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഡി.പി.സി യ്ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാത്ത തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക്  25-04-2018 വരെ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് :   ജീവനക്കാരുടെ താത്കാലിക    ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം -  ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഗ്രേഡ് -2 തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുടുംബാരോഗ്യ  കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റുന്നതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം  2018 -19 - അപേക്ഷകൾ  ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു   UserManual      Additional Directions     

 Finance Department - Budget Estimates 2017-18 –  Authorization of Performance Grant under 14th Finance Commission Grant to ULBs -Sanctioned - Orders issued

 

2018 -19  വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പ് 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -   ഹെൽത്ത്  സൂപ്പർവൈസർ   തസ്തികയിൽ   സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ താത്കാലിക    ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു

നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് : സീനിയർ  ക്ലാർക്ക്  തസ്തികയിലെ  സ്ഥലം മാറ്റം / ഉദ്യോഗകയറ്റം  നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 

പൊതു സർവീസ് രൂപീകരണത്തിനായി  LSGD  പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറുടെ  പ്രവർത്തനങ്ങളെ  സഹായിക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാരെ വർക്കിങ്ങ് അറഞജ്‌മെന്റ്  വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നു - ഉത്തരവ് 

 

 സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കോര്‍പ്പറേഷനുള്ള മഹാനഗരപാലിക അവാര്‍ഡ് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.

 Tax- Department : GST as per Sections of the Kerala State Goods and Services Tax Act- Instructions issued

 അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി (AUEGS)-പരിഷ്കരിച്ച പ്രവർത്തന മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

  ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം  ഫലപ്രദമായും  കാര്യക്ഷമമായും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്  നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം 

    കേന്ദ്ര നഗരവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്മാര്‍ട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ട ദേശീയതല മത്സരത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി അഭിമാനാര്‍ഹമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചു.

 

  

     

Warning

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: home/duakerala/public_html

Malayalam

കേരളത്തിൽ 941 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ, 152 ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ, 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ, 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, 6 കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ 73-ഉം 74-ഉം ഭേദഗതികൾ മൂലം, ത്രിതല സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നു. വിഭവങ്ങളും ഭരണപരമായ അധികാരങ്ങളും വൻതോതിലുള്ള കൈമാറ്റം വഴി കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായി. വികസന പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായ ഏജൻസികളായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.  

PrintEmail

സൈറ്റ് അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്

  • അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്: Thursday 19 April 2018, 10:10:34.

ഓൺലൈൻ ഉപയോക്താക്കൾ

We have 22 guests and no members online

ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇ-ഫയലിംഗ്

പ്രോപ്പർട്ടി നികുതി & amp; ഇ-പേയ്മെന്റ്

ഫയൽ ട്രാക്കിംഗ്

    പ്ലാൻ ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ്

    സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷൻ

    ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ്

 

        ഇ-ടെൻഡർ

        പ്രാദേശിക ബോഡി വെബ്സൈറ്റുകൾ

        പ്രവൃത്തികൾ, നിയമങ്ങൾ & amp; ഭേദഗതികൾ

        ഫയൽ തിരയൽ