നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി ദ്വിദിന ശില്പശാല   2018   November 27,28   തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് നാലാഞ്ചിറയിലെ ഗിരിദീപം കൺവെൻഷൻ സെന്‍ററില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നു.  Click Here to Register

   നഗരകാര്യം –ജീവനക്കാര്യം – ത സ്വ ഭ വ  1626/2018 ഉത്തരവ് ഭേദഗതി 

 പ്രളയക്കെടുതി അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നല്കി - ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു   കാലവർഷ കെടുതി - ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അടിയന്തിര പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് അനുമതി -  സർക്കാർ ഉത്തരവ്    

കുറിപ്പ്  -കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി   ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ , സുപ്രണ്ടിങ്  എഞ്ചിനീയർ , എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 

 

പ്രളയക്കെടുതി സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട്                        ****    Live Status    ****

  

  ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം  ഫലപ്രദമായും  കാര്യക്ഷമമായും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്  നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം / സ്ഥാനക്കയറ്റം 2018-19   ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി  ***  റവന്യൂ  ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് 2   ***  പി.എ/ആർ.ഒ/സി.എസ്/എ.ഒ ***  സൂപ്രണ്ട്   *** സീനിയർ ക്ലാർക്ക് ***  ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ    ***  ഹെൽത്ത്  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഗ്രേഡ് 1 *** ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്  / റവന്യൂ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ *** ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ -ഗ്രേഡ് 1  ***

 

UPS   ടെൻഡർ  പരസ്യം :  അവസാന തിയതി 23  - 11 - 2018  

UPS - Battery    ടെൻഡർ  പരസ്യം :  അവസാന തിയതി 23  - 11 - 2018 

  ഫർണിച്ചർ  ലേല പരസ്യം :  അവസാന തിയതി 08 - 11 - 2018  ,  EMD  : 1500 /- 

 

 Seniority List  2018  :    Last Grade Servants/ Low Paid Employees      Senior Clerk   

 

പ്രളയക്കെടുതി -- നഗരകാര്യ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു - ഉത്തരവ്     Ph :  0471 2318896    

 

 നഗരകാര്യ വകുപ്പ് :  ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ  /  മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ  കരാർ നിയമനം 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ്  - ജീവനക്കാര്യം  :  LDC BC  തസ്തികയിലെ (2002  -2007)  കരട് ഗ്രഡേഷൻ  ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്‌

 മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2018-19  - അന്തിമ  ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  ( ഓൺലൈൻ മുഖേനയുള്ള അപേക്ഷ ) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്         മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം  2018 -19 - എൻട്രി കേഡർ  അന്തിമ ക്യു  ലിസ്റ്റ് ( ഓഫ്‌ലൈൻ മുഖേനയുള്ള അപേക്ഷ )പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച് 

  വാഹന ലേലം പരസ്യം  -  ( KL 01 AR 1295 , Ambassador , 2007 Model ,  EMD Rs 7000/- )

 ഓഗസ്റ്റ്‌ മാസം 2, 3 തിയ്യതികളിലായി തിരുവനന്തപുരം നാലാഞ്ചിറ ഗിരിദീപം ആഡിറ്റോറിയത്തില്‍ നടത്താനിരുന്ന  "നവകേരളം കര്‍മ്മ പരിപാടി - അവലോകനവും ഭാവി പരിപാടികളും" ദ്വിദിന ശില്പശാല കാലവര്‍ഷക്കെടുതി മൂലമുള്ള ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായി നടത്തേണ്ടതുള്ളതിനാല്‍ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ തിയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി ദ്വിദിന ശില്പശാല   2018 ഓഗസ്റ്റ് 2,3 തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് നാലാഞ്ചിറയിലെ ഗിരിദീപം കൺവെൻഷൻ സെന്‍ററില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നു.  Click Here to Register 

  പ്രീ സർവീസ് ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ  നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ഗ്രേഡ് III തസ്തികയിൽ നിയമിച്ചും നിലവിലെ സെക്രട്ടറിമാരെ സ്ഥലം മാറ്റിയും ഉത്തരവ് 

നഗരകാര്യ വകുപ്പിൽ  ഇലക്ട്രിഷ്യൻ തസ്തികയിൽ ദിവസ വേതനടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളെ നിയമിക്കുന്നു 

 

   Tax- Department : GST as per Sections of the Kerala State Goods and Services Tax Act- Instructions issued

 ശ്രീമതി ആർ . ഗിരിജ ഐ എ എസ് , ഡയറക്ടർ  , നഗരകാര്യ വകുപ്പ്  ഡയറക്ടറായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു 

  ആരോഗ്യ ജാഗ്രത - പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ യജ്ഞം 2018 - തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികള്‍

 പകർച്ചവ്യാധി  പ്രതിരോധവും നിയന്ത്രണവും  2018  : നഗരകാര്യ  ഡയറക്റ്ററേറ്റിൽ  കണ്ട്രോൾ റൂം  തുറന്നു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു 

 ആരോഗ്യ ജാഗ്രത - പകര്‍ച്ചപ്പനി പ്രതിരോധ യജ്ഞം 2018 - നഗരസഭാതലത്തില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികള്‍ 

Finance Department - Budget Estimates 2017-18 –  Authorization of Performance Grant under 14th Finance Commission Grant to ULBs -Sanctioned - Orders issued

  12-04-2018 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി തീരുമാനപ്രകാരം 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഡി.പി.സി യ്ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാത്ത തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക്  25-04-2018 വരെ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2018-19  - കരട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  ( ഓൺലൈൻ മുഖേനയുള്ള അപേക്ഷ ) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം  2018 -19 - അന്തിമ ക്യു  ലിസ്റ്റ് ( ഓൺലൈൻ മുഖേനയുള്ള അപേക്ഷ ) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്

2018 -19  വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പ് 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -   ഹെൽത്ത്  സൂപ്പർവൈസർ   തസ്തികയിൽ   സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ താത്കാലിക    ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു

നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് : സീനിയർ  ക്ലാർക്ക്  തസ്തികയിലെ  സ്ഥലം മാറ്റം / ഉദ്യോഗകയറ്റം  നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 പൊതു സർവീസ് രൂപീകരണത്തിനായി  LSGD  പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറുടെ  പ്രവർത്തനങ്ങളെ  സഹായിക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാരെ വർക്കിങ്ങ് അറഞജ്‌മെന്റ്  വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നു - ഉത്തരവ് 

  സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കോര്‍പ്പറേഷനുള്ള മഹാനഗരപാലിക അവാര്‍ഡ് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.

 മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -    2018 -19  വർഷത്തെ  പൊതുസ്ഥലം  മാറ്റം : ആക്ഷേപം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തിയതി ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു  

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -    2018 -19  വർഷത്തെ  പൊതുസ്ഥലം  മാറ്റം - കരട് ക്യു  ലിസ്റ്റ്    പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു OFFLINE-സംബന്ധിച്ച് 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -    2018 -19  വർഷത്തെ  പൊതുസ്ഥലം  മാറ്റം - കരട് ക്യു  ലിസ്റ്റ്    പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു ONLINE -സംബന്ധിച്ച്

തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിൽ  അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറായ ശ്രീമതി . രശ്മി P S  നെ വർക്കിംഗ്  അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നിയമിക്കുന്നു

2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ  ട്രഷറി ക്യുവിലേക്ക്  മാറ്റിയ ബില്ലുകൾ / ചെക്കുകൾ  ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ 

 2018 മാര്‍ച്ച്‌ 31 നു നിര്‍വഹണം പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ തുടര്‍ന്ന് നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 

നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് :   ജീവനക്കാരുടെ താത്കാലിക    ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു  Temporary Gradation List of Employees of Urban Affairs 

Registration  Suspend details - P. K Vipin  , Licensed Building Supervisor

നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് ആസ്ഥാന ഓഫീസിലെ ഫോട്ടോകോപ്പി മെഷീനുകൾ മെയിൻറ്റനൻസ്  ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ  ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു

നഗരകാര്യ  വകുപ്പ്  : ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - നോഡൽ ഓഫീസറെ നിയമിച്ചു  ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം -  ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഗ്രേഡ് -2 തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുടുംബാരോഗ്യ  കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റുന്നതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം  2018 -19 - അപേക്ഷകൾ  ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു   UserManual      Additional Directions     

 Final Gradation List of Head Clerk/ Revenue Inspector As on 01-12-2017 

Registration  Suspend details - M. P Vasu , Licensed Supervisor

 2018 -19  വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  - Chief Engineer LSGD Office 

 മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -  സീനിയർ  ക്ലാർക്ക്  തസ്തികയിലെ   സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ് 

Ayyankali Urban Employment Guarantee Scheme - Best And Worst Performers - January 2018

2018-19 ലെ ബഡ്‌ജറ്റില്‍ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് വകയിരുത്തുന്ന തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ  വകുപ്പിന്റെ ഡിമാൻഡ് ചർച്ചക്കുള്ള കുറിപ്പ് 
2018 ജനുവരി 19,20 തിയതികളിൽ  സുൽത്താൻബത്തേരിയിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന നഗരസഭാദിനാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ.കെ.ടി.ജലീൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു
 PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA(PMAY) progress Status Report    

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -  സീനിയർ  ക്ലാർക്ക്  തസ്തികയിൽ   സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ കരട്    ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് - സൂപ്രണ്ട്  , ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് /  റവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ   തസ്തികയിൽ   സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ  താൽക്കാലിക   ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു
മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് - ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി,പി എ/ആർ ഒ/സി എസ് /എ ഒ ,  റവന്യൂ  ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-II  തസ്തികയിൽ   സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ  ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു

   പ്ലാൻ  അപ്‌ലോഡ്  സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട്  2017 -18   

  Quotation invited for the Annual maintenance of EPABX System in Directorate of Urban Affairs - 

നഗരസഭാ ജീവനക്കാരുടെ പ്രോവിഡന്റ്  ഫണ്ട്   ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിതരണം -  കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

കേരള മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ സർവ്വീസ്    ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റ  / ഉദ്യോഗക്കയറ്റ  ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു      -സംബന്ധിച്ച് 

കേരള  മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ്  - ജീവനക്കാര്യം  - 9 -)o   ശമ്പള  പരിഷ്കരണം 2011  -  ടൈപ്പിസ്റ്റ്  തസ്തികയിലെ  റേഷ്യോ  പ്രൊമോഷൻ - കരടു  തിരുത്തൽ  ഉത്തരവ്  പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 

 കേരള മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവ്വീസ് 2017-18  വർഷത്തെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം-കരട് ക്യൂ  ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  - സംബന്ധിച്ച് 

 മുനിസിപ്പൽ കോമണ്   സർവീസ്  : ഡ്രൈവർ മാരുടെ സേവന വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്   

 കേരള മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ സർവ്വീസ്  ലാസ്‌റ്  ഗ്രേഡ് വിഭാഗം  ജീവനക്കാർക്കും താഴ്ന്ന വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കുമായുള്ള  LDC / BC  തസ്തികയിലേക്കുള്ള തസ്തികമാറ്റ  നിയമനം - കരട്  സംയോജിത സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്   സംബന്ധിച്ച്  -സംബന്ധിച്ച് 

 നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് ആസ്ഥാന ഓഫീസിലെ  പ്രിൻറർ ടോണർ  റീഫിൽ  ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ  ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു 

 Performance of Municipalities , based on Plan Progress

   Vacancy Circular- Appointment of Director of Institute of Integrated Medical Sciences Society

 

PrintEmail